Galgebjerg Grundejerforening
og
De Samvirkende Vejlaug, Galgebjerg

 

Se referaterne fra generalforsamlingerne under GG og DSV.

Der er ikke flere pladser på nedenstående kursus, men vi modtager gerne besked fra dig, dersom du er interesseret i, at der bliver oprettet et nyt kursus. Afhængig af interessen vil vi overveje at supplere med endnu et kursus. Et nyt kursus vil blive opslået her på siden og udsendt til medlemmerne via foreningens mailservice. Dette kræver, at du har sendt os din mailadresse.

Endelig er det lykkedes: Kursus i brug af hjertestarter
Lørdag den 2. juni kl. 11 på Hundested Kro afholdes kursus i brug af hjertestarter. Kurset afholdes af First-8, der også har leveret hjertestarterne. Varighed 45 minutter. Der er plads til 30 personer. Deltagere vil blive optaget efter først til mølle-princippet.

Interesse for et nyt kursus: Skriv til galgebjerg3390@gmail.com.

Grundejerforeningen har nu fået opsat 2 hjertestartere i vores område:
Udbred gerne det gode budskab til naboer og andre, der måske ikke er så digitale.

  • 1: Guldborgbakken 17 - på væggen inde i carporten.
  • 2: Ingrid Marievej 10 - på garagevæggen ud mod vejen.

Hjertestarterne er tilgængelige for alle. Vi håber selvfølgelig, de aldrig kommer i brug; men er uheldet ude, er en hjertestarter således indrettet, at den kan benyttes af alle, da den tydeligt instruerer brugeren trin for trin.
På nettet kan du mange steder finde videovejledning i brugen af en hjertestarter.


Hjertestarter

BEMÆRK: Medlemmer, der har afleveret deres mailadresse til kassereren, har fået tilsendt disse referater pr. mail. Fremover vil de samme medlemmer få tilsendt indkaldelser til kommende generalforsamlinger og andre nyheder på denne mailadresse.

Oplysninger om mailadresse og andre henvendelser kan sendes til galgebjerg3390@gmail.com

Dette er hjemmesiden for de to foreninger i Nødebohuse, 3390 Hundested: Galgebjerg Grundejerforening og De Samvirkende Vejlaug, Galgebjerg