Om Foreningerne

 

 

Foreningerne er beliggende ved Galgebjerg i Nødebohuse, 3390 Hundested i Halsnæs kommune. Medlemmer ved de asfalterede veje syd for Nødebovejen er medlem i begge foreninger, mens medlemmer nord for Nødebovejen alene er medlem af GG.

DSV, De Samvirkende Vejlaug, har 102 medlemmer. Der er medlemspligt for boligejere på de asfalterede veje syd for Nødebovejen ved Galgebjerg, Nødebohuse.

De samvirkende Vejlaugs formål er at varetage medlemmernes fælles interesser ved at værne om områdets natur og særpræg samt at vedligeholde de pågældende vejarealer.

GG, Galgebjerg Grundejerforening, har 134 medlemmer. Medlemmer er de fleste boligejere på vejene nord og syd for Nødebovejen ved Galgebjerg, Nødebohuse.
Af historiske årsager er medlemskab frivilligt for boligejere på Jonathanvej og den ikke asfalterede del af Dr. Louisesvej. Galgebjerg Grundejerforenings formål er at varetage grundejernes interesser i almene forhold over for myndigheder, at bevare områdets landskabelige karakter som fredfyldt fritidsområde etc. samt i sådanne forhold, der i øvrigt naturligt måtte henhøre under en grundejerforening.

Informationsskrivelse fra 2023: Informationsskrivelse - Opdateret december 2023