Persondatapolitik

 

Persondataforordningen, GDPR samt aftale om databehandling

mellem ForeningLet og foreningerne GG og DSV.

 

 

Persondataforordningen - GDPR: Persondataforordning - 2019

Aftale om databehandling: Databehandleraftale