Bestyrelsen i GG

 

Bestyrelsesmedlemmer i GG efter generalforsamlingen i august 2023

 

 

  • Arne Rask, formand
  • Flemming Torsvik-Lund, kasserer
  • Martin Møller Buk
  • Michael Darmer
  • Manner Peschcke-Køedt
  • Jens Barrit
  • Ulla Enghus Madsen, suppleant
  • Martin Lindhardt Nielsen, suppleant
 
Ikke bestyrelsesmedlemmer

  • Carsten Boesen, revisor
  • Jan Morald, revisorsuppleant