Deklarationer og servitutter for området

Til Information har Carsten Boesen fundet frem de forskellige deklarationer og servitutter, der gælder for vores område. Det bemærkes, at Matr. 9A også er gældende for matriklerne under 3a. Sidstnævnte er dog ikke bekræftet. Det er væsentlig at pointere, at de forskellige servitutter og deklarationer alene er et forhold mellem den enkelte sommerhusejer og kommunen/offentlige myndigheder. Finder du forhold som kunne have interesse for øvrige, hører vi gerne om det.

Find link til dokumenterne herunder.

Matrikelkort 9a 1967.pdf

Matr 9a Deklaration 1967.pdf

Matr 3a Deklaration 1973.pdf

Matr 9a, 9dq og 3a vejlaugsdeklartion 1973.pdf

Matr 3a Servituterklæring 1974.pdf