Øvrige forhold iht. Tinglyste deklarationer, Halsnæs Kommune samt Halsnæs forsyning mm.

Dokumentet "Øvrige forhold iht. Tinglyste deklarationer, Halsnæs Kommune samt Halsnæs forsyning og evt. anden lovgivning" er en gennemgang af de vigtigste forhold, og giver en hurtigere og nemmere adgang til nogle af de mange regler fra kendte servitutter og deklarationer, der gælder for vores område. Det understreges, at det er den enkelte grundejer, der alene har ansvaret for at overholde de forskellige deklarationer og servitutter.
 
På hjemmesiden finder du også de af os kendte Servitutter og deklarationer.

GG_DSV_skrivelse_ovrige_ forhold_02032024.pdf