Referat af fælles bestyrelsesmøde for GG og DSV den 2. juni 2024

Der blev søndag d. 2 juni afholdt et fælles bestyrelsesmøde med GG og DSV hos formand Arne Rask. Referat fra mødet findes i linket herunder.

Referat af fællesbestyrelsesmøde GG og DSV.pdf